ZTIIS spol. s r.o.

O společnosti ZTIIS

O nás

Firma ZTIIS spol. s r.o. byla založena koncem roku 1991 jako projekční kancelář specializovaná na projektování vodovodů, kanalizace, plynovodů, technologie ČOV a úpraven bazénových vod z projektantů Vojenského projektového ústavu, kde jsme pracovali na takových zakázkách jako Palác kultury, Vojenská nemocnice – chirurgický a lůžkový pavilon, hotel Forum, hotel Palace, tribuna na dostihovém závodišti v Chuchli a mnoha dalších stavbách v Praze i v celé bývalé Československé republice.

V současné době jsme rozšířili projekční práce i o navrhování staveb a architektonické práce. V roce 1992 se činnost firmy v těchto oborech rozšířila i o realizaci včetně provádění ústředního vytápění na stavbách občanské a bytové výstavby a realizaci technologických celků.

Přehled autorizací:

Milan Hendrych

  • autorizovaný technik pro technické prostředí staveb
  • SPECIALIZACE – ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
  • autorizovaný technik pro stavby vod. vospodářství a krajiného inženýrství
  • SPECIALIZACE – STAVBY ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ
  • ČKAIT - 1127

Ing. Jan Hendrych

  • autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
  • ČKAIT - 10689

Clickmedia webdesign